Ogłoszenie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie z dnia 17 marca 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie w zakresie:

  1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
  3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
  4. Przyjmowania skarg i wniosków;
  5. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

 

- REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wnioski, odwołania oraz inną dokumentację proszę przesyłać korespondencyjnie na adres:

Starostwo Powiatowe

ul.Strażacka 6B

19-200 Grajewo

 

lub składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym   ul. Strażacka 6B  19-200 Grajewo

Interesanci proszeni są o  kontaktowanie się z organem:

  1. korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe  Strażacka 6B    19-200 Grajewo
  2. e-mailowo na adres: on@starostwograjewo.pl
  3. telefonicznie 862738463, fax 862738462

Dodana: 19 marzec 2020 12:31

Zmodyfikowana: 19 marzec 2020 12:31