Monitoring w Starostwie już działa

Powiat Grajewski informuje, iż w dniu 24 października 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul.Strażacka 6B”, którego wykonawcą była firma NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo.

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa oraz ograniczenia przypadków niszczenia mienia władze powiatu grajewskiego zdecydowały o budowie systemu monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz parkingu. Zostały zainstalowane wysokiej jakości kamery zewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego działania systemu.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Pan Antoni Milewski, Pan Artur Muczyński, Pan Tomasz Lamirowski w obecności Pana Zygmunta Kruszyńskiego Starosty Powiatu Grajewskiego oraz wykonawcy Pana Tomasza Łaguny.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 11 598,90 zł i została w całości pokryta ze środków budżetu powiatu grajewskiego.

Dodana: 2 listopad 2017 13:37

Zmodyfikowana: 2 listopad 2017 13:38