75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dokładnie o godzinie 17:00, czyli o godzinie „W” zabrzmiał głos syren wojewódzkiego systemu alarmowania. 75 lat temu, na rozkaz Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” wybuchło Powstanie Warszawskie, będące największą akcją podziemia niepodległościowego w całej Europie.

Przewidywano, iż walki trwać będą trzy, cztery dni i zakończone zostaną przed wejściem do miasta sił sowieckich. Liczono również na pomoc aliantów. Jednakże rzeczywistość okazała się inna. Powstańcy prowadzili z przeważającymi siłami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, zakończoną kapitulacją po 63 dniach. Niestety walka o suwerenność i niepodległość przyniosła ogromne straty., trzeba jednak pamiętać, iż - jak to napisał historyk prof. Norman Davies, autor m.in. „Powstanie ‘44” – „ Bez Powstania Warszawskiego Polska stałaby się kolejną republiką ZSRS”.

Z tej okazji 1 sierpnia 2019 r. przedstawiciele władz, szkół oraz organizacji społecznych i zawodowych złożyli wieńce pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie. W uroczystości udział wzięli, m.in. Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm RP, Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski, Tomasz Cebeliński – Wicestarosta, Grzegorz Garodcki – Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego, Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta Grajewo, Wiesław Dembiński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grajewo oraz przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, ZS Strzelec, Wojsk Obrony Terytorialnej, szkół, instytucji i zakładów pracy z terenu powiatu grajewskiego.

Dodana: 2 sierpień 2019 12:00

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2019 12:00