Wydział Spraw Społecznych

Wydział Spraw Społecznych
Pani Jolanta Jaśkowiak - naczelnik wydziału tel. (86) 273 84 64


Zakres działań wydziału:

  • zadania w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • prowadzenie nadzoru w zakresie zadań realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe,
  • promocja i ochrona zdrowia,
  • nadzór nad działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • nadzór nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Domem Pomocy Społecznej,
  • prowadzenie archiwum zakładowego.

Dodana: 24 maj 2017 10:38

Zmodyfikowana: 10 grudzień 2020 07:31