Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Pani Mariola Grużewska - naczelnik wydziału tel. (86) 273 84 76


Zakres działań wydziału:

  • kształtowanie polityki proekologicznej,
  • ochrona wód,
  • ochrona przyrody,
  • ochrona powierzchni ziemi,
  • ochrona powietrza,
  • rolnictwo i leśnictwo,
  • zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.

Dodana: 24 maj 2017 10:32

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2021 10:27