Wydział Promocji

Wydział Promocji
Pan Bogdan Kulesza - naczelnik wydziału tel. (86) 273 84 90


Zakres działań wydziału:

 • opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu Powiatu w zakresie działań w dziedzinie promocji,
 • przygotowywanie koncepcji materiałów promujących Powiat,
 • przygotowanie projektów graficznych wydawnictw promocyjnych powiatu,
 • zakup, wykonanie oraz opracowanie graficzne fotografii przeznaczonych do wydawnictw promocyjnych powiatu,
 • przygotowywanie tekstów przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach promocyjnych Powiatu,
 • opracowywanie dokumentacji merytorycznej do postępowań prowadzonych w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych w sprawach z zakresu działania wydziału,
 • prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi materiały promocyjne na potrzeby Powiatu.
 • przygotowanie i realizacja uroczystości organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie m.in.:
  • przygotowanie i realizacja uroczystości organizowanych cyklicznie,
  • przygotowanie i realizacja uroczystości organizowanych jednorazowo, okazjonalnie,
 • przygotowanie informacji w zakresie promocji powiatu na stronę internetową Starostwa,
 • współpraca we współorganizacji imprez i innych wydarzeń promujących powiat w ramach współpracy międzynarodowej i współpracy z partnerskimi samorządami na terenie Polski, a także przygotowywanie materiałów na potrzeby tej współpracy;
 • przygotowanie materiałów na temat bazy turystycznej Powiatu,
 • przygotowywanie i organizacja stoisk targowych na targach turystycznych oraz innych wydarzeniach, w czasie których są prezentowane atrakcje turystyczne powiatu,
 • opracowanie i realizacja planu uroczystości, promujących powiat i innych,
 • podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej promującej powiat oraz organizowanie imprez artystycznych i uroczystości o zasięgu powiatowym, wpisujących się w koncepcję promocji powiatu.

Dodana: 5 wrzesień 2019 09:52

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2019 13:53