Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii
Pani Elżbieta Karwowska - naczelnik wydziału tel. (86) 273 84 88


Zakres działań Wydziału:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej,
 • sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów, obowiązujących przy wykonywaniu prac   geodezyjnych i kartograficznych,
 • udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych, zawartych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
 • prowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
 • podział i rozgraniczenia nieruchomości,
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • gospodarowanie nieruchomościami Powiatu.

Załączniki do treści

Dodana: 24 maj 2017 10:20

Zmodyfikowana: 9 luty 2021 13:36