Wydział Architektoniczno-Budowlany

Wydział Architektoniczno - Budowlany
PAn Andrzej Ciechanowicz - naczelnik wydziału tel. (86) 273 84 69


Zakres działań Wydziału:

  • współdziałanie z gminami przy kształtowaniu polityki przestrzennej w powiecie,
  • zatwierdzanie projektów budowlanych,
  • wydawanie pozwoleń na budowę oraz nadzoru nad procesem budowlanym,
  • przyjmowanie do użytkowania obiektów oraz kontroli obiektów istniejących,
  • wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów i terenów,
  • wykonywanie innych zadań administracji architektoniczno-budowlanej,
  • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego.

Dodana: 24 maj 2017 09:48

Zmodyfikowana: 13 marzec 2020 08:35