Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 

Na podstawie Art. 1 ust. 14) Art. 15h Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) posiadane orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności:

  • zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dotyczy orzeczeń, których ważność upływa po 08 marca 2020 r.
  • zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia -  dotyczy orzeczeń, których ważność upłynęła w terminie od 09 grudnia 2019r.  do 08 marca 2020 r.

 

Przewodnicząca: Elżbieta Malinowska

Adres: 19-200 Grajewo, ul. Fabryczna 4

tel./faks: 86 261 04 07

e-mail: on@starostwograjewo.pl

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Zadania Zespołu:

  1. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.
  2. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.
  3. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i instytucji.
  4. Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, natomiast bezpośredni nadzór nad Powiatowym Zespołem pełni Wojewoda Podlaski.

Druki do pobrania:

Dla osób, które ukończyły 16 rok życia:

 

Dla osób do 16 roku życia:

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej i instytucji

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21,00 zł.

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 15,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem na rachunek bankowy:

Starostwo Powiatowe, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, nr konta: 52 1020 1332 0000 1102 0037 6152.

 

Załączniki do treści

Dodana: 5 październik 2016 13:16

Zmodyfikowana: 30 marzec 2021 10:06