Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

koordynator projektu Pani Krystyna Jankowska tel: (86) 273 84 91

Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego mieści się w budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie przy ul. Mickiewicza 3a.

 

Projekt zintegrowany „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2525 osób dorosłych mieszkańców subregionu suwalskiego, poprzez ich udział w kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 01 lipca 2017r. do 30 czerwca 2020r.

Dodana: 20 listopad 2017 08:50

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2019 10:33