Informacja o promocji powiatu grajewskiego-rozwój turystyki i agroturystyki.

Kto promuje?

Zagadnienia związane z promocją powiatu grajewskiego prowadzone są przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Grajewie. Ponadto bardzo ważną rolę w promocji powiatu, poprzez swoją działalność i niejednokrotnie osiągane sukcesy, odgrywają też jednostki organizacyjne, dla których organem stanowiącym jest powiat grajewski oraz mieszkańcy powiatu.

Infrastruktura turystyczna


Poprawie ulega infrastruktura turystyczna, która zaczyna przyciągać turystów, przedsiębiorców czy znane osoby do naszego powiatu. Powstają nowe obiekty turystyczne, inne się rozbudowują. Doskonałymi przykładami tego typu inwestycji jest Pensjonat  „Zagroda Kuwasy” w Woźnejwsi, Ośrodek Szkoleniowo –Wypoczynkowy BGŻ S.A. „Knieja” w Rajgrodzie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ,,Energetyk”. Są to najbardziej dochodowe przedsięwzięcia nastawione na turystykę biznesową, gdzie są prowadzone różnego rodzaju szkolenia lub konferencje. Ośrodek „Knieja” ma jeszcze jeden dodatkowy atut – nowoczesną halę sportową, w której prowadzą treningi sportowcy z całej Polski w tym także reprezentacje kraju w różnych dyscyplinach. Tam też odbywają się zawody sportowe przyciągające turystów, kibiców i władze sportowe.

Od wiosny tego roku działalność w Gminie Rajgród rozpoczął nowy podmiot gospodarczy pod nazwą "Dwór Opartowo". Historyczny Dworek w Opartowie, położony jest na skarpie Jeziora Rajgrodzkiego. Za zabudowaniami gospodarczymi rozciąga się wspaniała panorama na rozlewisko jeziora z wysepką Sowiak. Przed kilku laty pan Wiesław Klimaszewski nabył stary, rozsypujący się dworek, przynależny mu budynek gospodarczy oraz znaczną część byłego podwórza i sadu. Po "bojach" z konserwatorami zabytków rozsypujący się budynek został rozebrany, a w jego miejscu powstał nowy, nawiązujący do istniejącego tu ponad 100 lat dworu. Wcześniej zrekonstruowana została zabytkowa stajnia. We dworze funkcjonuje restauracja, kuchnia, bar z bufetem i pokoje gościnne. Można tu pojeździć konno lub bryczką, a nawet powozem. Do dyspozycji gości jest część plaży, pomost i jacht "Sasanka".

Ośrodki Wypoczynkowe

Nad Jeziorem Rajgrodzkim i Jeziorem Dreństwo, istnieje kilka ośrodków wypoczynkowych, które obsługują większą część ruchu turystycznego na terenie powiatu.
Są to:
1. Ośrodek Wypoczynkowy ,,Rybitwa”,
2.Ośrodek Wypoczynkowy ,,Łabędź”,
3.Ośrodek Wypoczynkowy Fabryki Przyrządów i Uchwytów,, Pronar Bial”,
4. Ośrodek Wypoczynkowy ,,Wodociągi”,
5.Ośrodek Wypoczynkowy ,, Kormoran” w Czarnej Wsi,
6. Ośrodek Wypoczynkowy ,,Śniadecja” w Tamie,
7. Ośrodek Wypoczynkowy ,,WOPR” w Tamie,
8. Ośrodek Wypoczynkowy ,,Relaks” w Rybczyźnie,
9. Ośrodek Wypoczynkowy ,,TPD” w Woźnejwsi,.
10. Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Łoś”.

Walory przyrodnicze


Powiat grajewski oferuje wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Istnieją tu warunki do uprawiania turystyki pieszej, wodnej i rowerowej. Teren ten to jeden z ośrodków turystycznych Polski. Miasta i gminy należące do powiatu grajewskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze i turystyczne, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej ( wycieczki rowerowe, żeglarstwo, kajakarstwo) i wiejskiej (agroturytyka, ekoturystyka).Tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, które częściowo znajdują się na terenie powiatu oraz obecność jezior, które posiadają bogatą linię brzegową tworzą wraz z łączącymi je rzekami malownicze szlaki turystyczne i doskonałą bazę do uprawiania sportów wodnych.   

Ścieżki turystyczno-przyrodnicze


Do jednych z najciekawszych ścieżek turystyczno-przyrodniczych należą:


1.Międzynarodowy Szlak Rowerowy Euro- Velo R-11 odcinek wiodący przez Brychy-Barwiki - Racibory- Radziłów- Klimaszewnicę –Białaszewo- Okół- Rudę- Modzelówkę- Pieńczykówek-Stoczek- Ciszewo-Kuligi- ,,Las Grzędy”’- Woznawieś - Orzechówkę. Długość odcinka ok.82 km.


2.Szlak pieszy Goniądz- Ruda - wiedzie przez Biebrzański Park Narodowy i jego otulinę. Szlak ma długość 29 km. Przebiega przez  miejscowości: Goniądz- Wólka Piaseczna- Kapice- Dębiec- Modzelówka- Ruda. Na szlaku podziwiać możemy m.in. na Kanale Kapickim- liczne nory i zgryzy bobrów, otwarte tereny bagienne, panoramiczny krajobraz- tereny łowieckie ptaków drapieżnych, torfowiska, stare koryto rzeki Ełk, siedliska bobrów, ostoje zwierzyny leśnej, ptaków wodnych i drapieżnych. Szlak o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Ukazuje pejzaż bagien i turzycowisk w dolinach Biebrzy i Ełku, prowadzi przez ciekawy zespół wysokiego olsu brzozowego w rejonie Kanału Kapickiego, przecina dwie duże wyspy mineralne, na których ulokowały się wsie Wólka Piaseczna i Kapice. Szlak wiosną i jesienią, szczególnie na odcinku Wólka Piaseczna- Modzelówka jest podmokły. Ze względu na ochronę fauny szlak może być czasowo zamykany.


3. Szlak pieszy Osowiec Twierdza- Kuligi. Wiedzie poprzez miejscowości: Osowiec Twierdza- Białogrądy- Przechody- Sojczyn Grądowy- Kuligi. Łączna długość szlaku -       38,5 km. Twierdza Osowiec  to cenny zabytek rosyjskiej architektury obronnej z pierwszej połowy XIX w. Szlak wiedzie poprzez wieś Białogrądy, gdzie znajdują się liczne gniazda bociana białego, drogą przy Kanale Rudzkim, gdzie możemy zauważyć świeże zgryzy bobrowe. Kompleks bagiennych lasów zwany ,,Brzeziny Ciszewskie” i silnie meandrująca rzeka Jegrznia oraz tereny wykaszanych łąk to kolejne atrakcje przyrodnicze na tej ścieżce.


4. Szlak rowerowy Grajewo- Twierdza Osowiec. Wiedzie poprzez miejscowości Grajewo- Kacprowo – Rudę – Sojczyn Borowy – Sojczyn Grądowy – Kapice- Przechody – Białogrądy- Goniądz-Osowiec Twierdza. Łączna  długość  wynosi 43,5 km. Na szlaku tym podziwiamy kompleks leśny zwany ,,Brzeziny Kapickie” – jest to ols brzozowy, będący bardzo cennym obiektem przyrodniczym. Występuje tu łoś, wilk, bóbr, borsuk, sarna i wiele innych gatunków zwierząt. Spośród gatunków ptaków, spotkać tu możemy bielika, puchacza, orlika grubodziobego i krzykliwego, bociana czarnego, żurawia. Koniec szlaku stanowi Twierdza Osowiec, która wykorzystując obronne walory bagien biebrzańskich stanowiła jeden
z najnowocześniejszych bastionów obronno- zaporowych XIX – wiecznej Europy.


5. Szlak rowerowy Rajgród- Okoniówek- Rybczyzna- Woznawieś – leśniczówka Grzędy- ,,Nowy Świat” - ,,Wilcza Góra”- ,,Kapli Dołek”- ,,Dział Kumkowskiego”. Długość-             41,6 km. Rozpoczyna się w Rajgrodzie u stóp Góry Zamkowej, na której znajduje  się grodzisko jaćwieskie z XII w i skrajem Jeziora Rajgrodzkiego prowadzi do szosy Augustów- Grajewo, przecina ją i drogą leśną poprzez lasy dochodzi do wsi Rybczyzna nad Jeziorem Dreństwo. Dalej skrajem tego jeziora szlak dochodzi do wsi Woźnawieś, za nią wchodzi w granice Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru ochrony ścisłej ,, Czerwone Bagno”. Od leśniczówki Grzędy biegnie drogą leśną do uroczyska Nowy Świat, dalej wiedzie poprzez Wilczą Górę i Tchórze Grzędy, gdzie znajduje się wieża widokowa  z widokiem na otwarte turzycowiska. Szlak przebiega na przemian przez wydmy i tereny bagienne ukazując piękno Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W leśniczówce Grzędy są pokoje gościnne do wynajęcia, a obok niej wiata ze zgromadzonymi zabytkowymi przedmiotami codziennego użytku.


6. Szlak konny Biebrzańskiego Parku Narodowego, w obrębie  którego 13 km. znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pozwala podziwiać wyjątkowe walory przyrodnicze oraz różnorodność krajobrazową basenu środkowego Doliny Biebrzy. Największą atrakcją jest przeprawa przez rozległe turzycowiska. Szlak rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, następnie poprzez las kieruje się w stronę ,,Czerwonego Bagna” i Woźnejwsi, a potem do Orzechówki. Jadąc przez bory sosnowo – świerkowe mija się jezioro Tajenko oraz wieś Tajenko. Stąd należy skierować się do Śluzy Sosnowo na Kanale Augustowskim mijając na przemian łąki i tereny leśne. Szlakiem tym wędrówkę konną można kontynuować przez Puszczę Augustowską aż do Wigierskiego Parku Narodowego.


7. Szlak kajakowy rzeką Jegrznią i Ełk. Trasa typowo nizinna o bardzo słabym prądzie. Koryto częściowo porośnięte roślinnością wodną. Szlak prowadzi z Jeziora Rajgrodzkiego rzeką Jegrznią przez jezioro Dreństwo i miejscowość Woznawieś. Swym zasięgiem obejmuje Biebrzański Park Narodowy, dalej wiedzie skrajem ,, Czerwonego Bagna” wśród podmokłych łąk oraz rzeką Ełk, która poniżej wsi Wroceń wpada do Biebrzy.

Gospodarstwa agroturystyczne  
           
Sprawami agroturystyki, w powiecie grajewskim m.in. zajmuje się  Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie. Coraz lepszy standard osiągają gospodarstwa agroturystyczne, których jest 35 na terenie powiatu. Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, aż 30 gospodarstw położonych jest  na terenie gminy Rajgród, 2 gospodarstwa są na terenie gminy Grajewo i 3 na terenie gminy Radziłów. Na terenie gminy Szczuczyn i Wąsosz nie ma żadnego gospodarstwa agroturystycznego.  
Najpiękniejszym i najlepiej prosperującym w chwili obecnej gospodarstwem agroturystycznym powiatu grajewskiego jest gospodarstwo agroturystyczne CiszewiANKA w Ciszewie, działające od 2006r. Z jego całorocznej oferty korzysta wielu gości z kraju i zagranicy. Głównymi atrakcjami gospodarstwa są przejażdżki bryczkami po okolicy- także wycieczki do Biebrzańskiego Parku Narodowego, w rejon Czerwonego Bagna, kuligi, wycieczki rowerowe. Istnieje również możliwość wypożyczenia kajaków, by udać  się na aktywny wypoczynek nad Jezioro Rajgrodzkie czy Dreństwo. Ofertą specjalną gospodarstwa są wyłącznie potrawy  regionalne. Dbałość  gospodarzy o komfort i udany wypoczynek turystów sprawia, iż wracają oni niejednokrotnie w to miejsce.

Folder ,,Prezentuje się Powiat Grajewski”


Podstawowym materiałem promocyjno - informacyjnym powiatu grajewskiego jest folder p.t.: ,,Prezentuje się Powiat Grajewski”. Publikacja ta została opracowana przy współudziale i pomocy Towarzystwa Miłośników Rajgrodu. Zawiera wiele informacji na temat powiatu, gmin oraz wiele kolorowych zdjęć zachęcających potencjalnych turystów bądź inwestorów do odwiedzin naszego powiatu. Ważnym jest też, iż  publikacja ta została wydana także w języku niemieckim oraz angielskim co dało możliwość promocji powiatu poza granicami kraju. Także w innych wydawnictwach, jednak już nie opracowywanych przez powiat grajewski można znaleźć dużo informacji o turystyce, zabytkach czy gospodarce powiatu. Materiały dystrybuowane są na terenie powiatu przy okazji imprez odbywających się na tym terenie (sportowych, historycznych czy kulturalnych) i innych spotkań w których uczestniczą osoby spoza terenu powiatu. Dystrybucja materiałów odbywa się też przy okazji wyjazdów władz powiatu bądź pracowników na różnego typu konferencje bądź szkolenia. Do siedziby Starostwa Powiatowego w Grajewie wpływają również pisemne prośby o materiały dotyczące powiatu grajewskiego. Wówczas osobom zainteresowanym wysyłany jest folder ,, Prezentuje się Powiat Grajewski”.

Artykuły, wywiady, ogłoszenia i reklamy


Klasyczną formą promocji są artykuły, ogłoszenia i reklamy prasowe oraz plakaty, które są skierowane do określonej grupy osób. W przypadku powiatu grajewskiego głównym medium prasowym, w którym są zamieszczane ogłoszenia, reklamy czy artykuły jest Gazeta Współczesna, Echa Rajgrodzkie, Kontakty oraz w mniejszym stopniu Gazeta Wyborcza. Sporadycznie wykorzystywane są inne tytuły, szczególnie w momencie propozycji dużych rabatów lub możliwości bezpłatnej formy reklamy. W prasie lokalnej oraz na portalach internetowych zamieszczane są także zapowiedzi imprez oraz relacje z nich, oferty inwestycyjne, ogłoszenia o przetargach i konkursach, obwieszczenia, życzenia świąteczne. Innym medium wykorzystywanym do promocji powiatu grajewskiego jest telewizja – szczególnie Oddział Regionalny Telewizji Polskiej w Białymstoku. Poprzez wywiady, reportaże i krótkie informacje z ważniejszych wydarzeń promowany jest powiat grajewski.

Imprezy


Z innych działań promocyjnych należy wymienić imprezy oraz uroczystości organizowane i współorganizowane oraz współfinansowane przez powiat grajewski. Corocznie jest ich kilkanaście. Niektóre mają charakter cykliczny inne jednorazowy. Podobną formą promocji jest także objęcie patronatem niektórych imprez przez Starostę Grajewskiego.

 • Dożynki Powiatowe

  Jedną z cyklicznych uroczystości są corocznie organizowane Dożynki Powiatowe.  Podczas uroczystości prezentowane są wieńce dożynkowe, twórczość ludowa, regionalne wyroby, pokazy sprzętu rolniczego. Wyróżnieniami odznaczani są najlepsi producenci z branży produkcji rolniczej. Święto organizowane jest przemiennie w miejscowościach poszczególnych gmin powiatu grajewskiego. 

 

 • Grzędy

  Cykliczną uroczystością współorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Grajewie są obchody upamiętniające bitwę 9 Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy koło Rajgrodu. Jest to wydarzenie związane z historią naszego regionu, które oddaje cześć poległym żołnierzom, a także honoruje tych, którzy przeżyli tę bitwę.

 

 • Rajd Partyzancki- Grzędy

Od ponad 6 lat imprezą towarzyszącą obchodom rocznicowym bitwy partyzanckiej 9 PSK AK na Grzędach jest młodzieżowy Rajd Partyzancki ,,Grzędy”.

 

 • Rajd Grajewo- Bogusze- Kosówka

Rajd szlakiem miejsc pamięci narodowej Grajewo- Bogusze- Kosówka dla młodzieży  i kombatantów. Celem rajdu jest złożenie hołdu bestialsko pomordowanym żołnierzom i osobom cywilnym na terenie powiatu grajewskiego oraz uczczenie ich pamięci. W upamiętnionych miejscach kaźni uczestnicy rajdu modlą się, składają kwiaty, zapalają znicze i mają okazję do wysłuchania relacji naocznych świadków tych tragicznych wydarzeń. Jest to więc również swoista lekcja historii.

Reprezentowanie na zewnątrz


Kolejną formą promocji powiatu jest jego reprezentowanie na zewnątrz między innymi dzięki aktywności społeczności, różnego rodzaju instytucji oraz szkół. Przykładami tego typu działań są np. :

 • uczestnictwo mieszkańców powiatu grajewskiego w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody ,,Biebrzańskie Sianokosy”.
 • występy zespołów sportowych : Warmii Grajewo, Wissy Szczuczyn, Europy – Jegrzni Rajgród i Znicza Radziłów na arenie województwa i Polski.
 • występy uczniów szkół z terenu powiatu na wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach i konkursach,
 • wyjazd na wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe przeglądy zespołów artystycznych dzieci i młodzieży prowadzonych przeważnie przez szkoły i domy kultury.

 

Współpraca, media


Większość działań skierowanych na promocję oraz rozwój turystyki nie byłaby możliwa bez współpracy z innymi instytucjami, zakładami pracy czy osobami prywatnymi. Powiat grajewski współpracuje między innymi z Urzędami Gmin, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, prasą, telewizją,  portalami internetowymi.

 

Podobnie do innych


W podsumowaniu można stwierdzić, iż materiały i narzędzia wykorzystywane w promocji i rozwoju turystyki w powiecie grajewskim nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych przez inne samorządy. Przedstawiony powyżej zakres działań można uznać za optymalny.

 

Dodana: 14 styczeń 2010 00:00

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2019 12:52