Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych w Wąsoszu

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 17 maja1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 20 20 r. poz. 276 ze zm.) w związku ze zleceniem wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych przez właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1410 zawiadamiam Pana (Panią), że w dniu 23 .0 4 .20 2 1 r. o godz. 9 00 w Wąsoszu zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych wyżej opisanej nieruchomości z sąsiednimi nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1409 , 1412/3, 2071.

Dodana: 30 marzec 2021 12:31

Zmodyfikowana: 30 marzec 2021 12:31