Zaproszenie na Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w Biebrzańskich Targach Twórczości i Sztuki Ludowej, które odbędą się w niedzielę, 29 kwietnia br., na placu przy siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej przyciągają oryginalną sztuką ludową i zdrową żywnością. Na tegoroczną imprezę Park zaprasza dodatkowo aby poznać bliżej kulturę, tradycję, twórczość i kuchnię litewską. Targi odbędą się w niedzielę, 29 kwietnia br., na placu przy siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy 8, w godzinach 9.00-15.00.
Biebrzański Park Narodowy zaprosił ponad 100 wystawców. Targi są więc szansą na wyjątkowe zakupy, ale też na rozmowy i poznanie producentów zdrowej żywności: serów, wędlin, pieczywa oraz artystów ludowych z rękodziełem: rzeźbą, malarstwem, plecionkarstwem, haftem, pisankami, galanterią drewnianą, biżuterią.
W tym roku Biebrzańskie Targi są współfinansowane z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu Programu Interreg Litwa-Polska LT-PL-1R-056, pn. „Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i dolinie Biebrzy”. Partnerami projektu są: Dzukijski Park Narodowy, Litewskie Stowarzyszenie Ornitologiczne. Wykorzystując potencjał obu regionów beneficjenci chcą chronić regionalne dziedzictwo przyrodnicze, rozwijać turystykę zrównoważoną i ornitologiczną, zwiększać atrakcyjność obu regionów dla ekoturystyki. Stąd w tym dniu BbPN proponuje gościom odwiedzającym Targi pokaz dorobku kulturowego i kulinarnego wystawców z Polski i Litwy.
Jak co roku, Park zaprasza na happening „Wiosna nad Biebrzą”. Odbędą się zajęcia plastyczne o tematyce ptasiej, warsztaty garncarskie, gry plenerowe. Uczestnicy happeningu otrzymają upominki. Ze sceny czas umilać będą artyści z zespołów folklorystycznych i ludowych z Polski i Litwy.
Pasjonatów przyrody biebrzańskiej, miłośników regionalnych wyrobów oraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w imprezie.

Kontakt:
Beata Głębocka – Dział Edukacji i Udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego,
tel. (85) 738 30 09; e-mail: Beata.Glebocka@biebrza.org.pl

Więcej informacji o Biebrzańskich Targach:
Strona internetowa BbPN: www.biebrza.org.pl.
Ścieżka dostępu: Strona BbPN/Menu główne/Imprezy promocyjne/Targi Produktu Lokalnego
Link: https://www.biebrza.org.pl/1092,targi-produktu-lokalnego-2018?tresc=6916

Dodana: 23 kwiecień 2018 11:13

Zmodyfikowana: 23 kwiecień 2018 11:13