Z Ełku do Białegostoku krócej o około 30 minut

We wtorek 21 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego i Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Pani Elżbiety Karwowskiej z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych S.A w osobach: Dyrektora Projektu Pani Katarzyny Ziarkowskiej, Dyrektora Projektu Pana Kazimierza Peryta oraz Kierownika Kontraktu Pana Bartłomieja Sokoła .

Tematem spotkania był projekt budowy trasy kolejowej Rail Baltica. Efektem modernizacji będzie krótszy czas podróży, sprawne przewozy między miastami Mazur i Podlasia oraz nowoczesne i funkcjonalne stacje i przystanki.

Inwestycja, traktowana jest przez UE priorytetowo. Zadanie jest częścią globalnego projektu Rail Baltica, który docelowo ma połączyć zmodernizowaną linią kolejową Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę z Warszawą, a dalej umożliwić przejazd pociągów do portów morza Północnego w Holandii i Belgii.

W ramach przedmiotowego zadania linia E 75 (Rail Baltica) przebiegać ma przez województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie od Białegostoku do Ełku.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji odcinka Białystok – Ełk. Dyrektor Projektu Pan Kazimierz Peryt podczas spotkania poinformował, iż w chwili obecnej trwa ostatni etap postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, jakim jest kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  Planowany termin podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego to grudzień 2017 r. To będzie pierwszy etap prac w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)”. Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń powinna być zakończona w 2020 r. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest w latach 2020 – 2023. Inwestycja finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CEF Łącząc Europę. Całkowita wartość inwestycji to 1 724 024 337,06 zł

Na odcinku Białystok - Ełk przewidywana maksymalna prędkość wynosić ma 160 km/h. Przejazd między ww. miastami skróci się o około 30 minut. Wzrośnie także przepustowość linii, co umożliwi uruchomienie większej liczby połączeń.

Planowana Rail Baltica na omawianym odcinku będzie linią dwutorową. Gruntownie przebudowanych zostanie ponad 104 km torów i sieci trakcyjnej. W ciągu omawianej linii zostaną rozebrane istniejące mosty i przepusty oraz wybudowane w ich miejscu nowe. Pasażerowie będą korzystać z przebudowanych peronów wraz z małą architekturą na istniejących stacjach. Wszystkie będą wyposażone w wiaty, ogrodzenia, kosze na śmieci, gabloty informacyjne i tablice kierunkowe. Dostosowana zostanie wysokości peronów do obowiązujących przepisów co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym umożliwią sprawne prowadzenie pociągów.

Głównym celem realizacji projektu jest:

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych;
 • Zwiększenie prędkości maksymalnej do 160km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych;
 • Skrócenie czasu jazdy pociągów na omawianym odcinku w zależności od kategorii pociągu pasażerskiego:
  • 20 minut dla pociągów regionalnych i autobusów szynowych;
  • 28 minuty pociągów międzyregionalnych;
  • 38 minut dla pociągów międzyaglomeracyjnych.
 • Zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem kolejowym.
 • Dostosowanie infrastruktury związanej z obsługą pasażerów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Konsultacje które odbyły się we wtorek były pierwszym tego typu spotkaniem z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak zapewnia Starosta na tym nie koniec. Tego typu spotkania będą kontynuowane.  Motorem projektu ma być bliska współpraca i pomoc Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Trasa kolejowa oraz perony zostaną odnowione, teraz przyszła kolej na dworzec. Już 5 grudnia 2017r. Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Kazimierzem Gwiazdowskim udają się do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Warszawie gdzie spotkają się z Dyrektorem Panem Pawłem Kośnikiem w celu rozmów na temat rewitalizacji grajewskiego dworca.

Dodana: 23 listopad 2017 14:12

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2017 08:29