XXXVI sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.12.2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu Grajewskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.
 6. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 7. Zamknięcie sesji.  

Dodana: 21 grudzień 2020 13:14

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2020 13:14