XXXV sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.12.2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Grajewskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatuw okresie od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
c) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.
6. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.

Dodana: 14 grudzień 2020 11:03

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2020 11:07