XXXII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.10.2020 r. (piątek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Grajewskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie Nagród Starosty Grajewskiego oraz Stypendiów Starosty Grajewskiego.
 4. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXXI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 5. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
  w okresie od ostatniej sesji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu grajewskiego w roku szkolnym 2019/2020 oraz o stanie oświaty w szkołach prowadzonych przez powiat grajewski w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwał:
 9. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 10. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
 11. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.
 12. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

Zamknięcie sesji.

Dodana: 9 październik 2020 08:13

Zmodyfikowana: 9 październik 2020 08:13