XLII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbędzie się XLII sesja Rady Powiatu Grajewskiego.

Sesja będzie miała charakter zwyczajny i zostanie przeprowadzona on-line.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. w Powiecie Grajewskim.
 7. Informacja z realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewski na lata 2017-2025” za lata 2019 i 2020.
 9. Podjęcie uchwał:
    a)  w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021,
 10. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.  

 

Dodana: 29 kwiecień 2021 12:19

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2021 12:19