Wywiad z Waldemarem Remfeldem - Starostą Powiatu Grajewskiego

Mija pierwszy rok odkąd Waldemar Remfeld zasiadł w fotelu Starosty Powiatu Grajewskiego. Podsumowaliśmy ten czas zarządzania powiatem. Zapraszamy do przeczytania krótkiej rozmowy.

Które inwestycje minionego okresu uważa Pan za najważniejsze?

Niewątpliwie najważniejszą inwestycją minionego roku była budowa lądowiska, czyli realizacja zadania pn.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych". Koszt tej inwestycji to ponad 1 389 546 zł, w tym środki własne szpitala: 466 609,77 zł, środki Powiatu Grajewskiego: 327 437 zł oraz  595 499,64 zł z budżetu państwa. 

Bardzo ważną inwestycją była też „Przebudowa wraz z doposażeniem Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Poradni Ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie” współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Koszt tego zadania to 3 928 259 zł, z czego środki własne Szpitala to 751 367,68 zł, Powiatu 450 000 zł, a dofinansowanie ze UE wynosi 2 726 891,32 zł.

Etap I inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Poradni Ginekologicznej, jak też dostawie i montażu aparatury i wyposażenia medycznego. Natomiast Etap II polegał na doposażeniu oddziału położniczo-ginekologicznego oraz poradni ginekologicznej. 

Będąc przy temacie szpitala trzeba wspomnieć o kolejnej ważnej sprawie, jaką jest otrzymanie od Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego (IX br.) czeku w wysokości 1 707 121,38 zł na termomodernizację budynków Szpitala. Termomodernizacji zostanie poddany Oddział Zakaźny, prosektorium, tlenownia, pralnia i budynek gospodarczy. Zostaną tam m.in. wymienione okna i drzwi, modernizacji ulegnie instalacja grzewcza, powstaną nowe węzły cieplne i będzie zamontowana instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła. Budynki zostaną też ocieplone. Inwestycja będzie też miała pozytywny wpływ na środowisko – zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przyczyni się do spadku emisji CO2 oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Podlaskiego.

Niezwykle ważnymi inwestycjami są oczywiście drogi. W październiku br. otrzymaliśmy ponad 19 milionów złotych na drogi w powiecie grajewskim. Łącznie powiat oraz 6 gmin z naszego terenu otrzymało dofinansowanie ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 19 572 688,32 zł. Powiat grajewski otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 333 503 zł na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – Etap I”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w miejscowości Łazarze”.

W czerwcu tego roku z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo-Szczuczyn” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz”  otrzymaliśmy w sumie 2 221 000,81 zł dofinansowania. Całkowity koszt obu tych inwestycji, to 4 442 001,63 zł. 

 Co z dworcem PKP?

Z dumą mogę stwierdzić "ruszyła maszyna" - została wykonana dokumentacja na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogłoszony przetarg na jej wymianę. Złożyliśmy wnioski do Wojewody na sfinansowanie dokumentacji architektoniczno – projektowej na część administracyjną dworca. Ponadto toczą się rozmowy z PKP S.A. w sprawie adaptacji pomieszczeń na poczekalnię dla pasażerów.

 Jakie są losy Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej?

Wspólnie z parafią Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie podjęliśmy działania, aby utworzyć taką placówkę. Na jej potrzeby zaadaptowany zostałby budynek należący do kompleksu kościelnego. Na realizację zadania już otrzymaliśmy środki w kwocie 1 286 352 zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Po przeprowadzeniu niezbędnych formalności i prac od 1 grudnia br. 40 osób z zaburzeniami psychicznymi miało znaleźć wsparcie. Niestety, przedsięwzięcie zostało wstrzymane. Nasz partner (parafia MBNP) w tym roku nie przystąpi do projektu. Pieniądze zwróciliśmy, jednak nie zamyka to nam drogi o ubieganie się i realizację przedsięwzięcia w przyszłym roku.

 Jak układa się współpraca Starostwa z samorządowcami i rządzącymi? 

Uważam, że dobrze. Wspólnie z wójtami i burmistrzami przy dużym wsparciu p. Posła Kazimierza Gwiazdowskiego budujemy i zmieniamy infrastrukturę powiatu grajewskiego. Wspólnie organizujemy też różne uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, kulturalne. Dzięki staraniom p. Posła K. Gwiazdowskiego Minister Infrastruktury i Budownictwa, p. Andrzej Adamczyk również zadeklarował wsparcie w sprawie remontu tutejszego dworca PKP.

 Kto jest najbardziej zaangażowany w rozwój powiatu grajewskiego, z jakiej strony otrzymuje Pan największe wsparcie?

Olbrzymie wsparcie otrzymuję od p. Wandy Mieczkowskiej – radnej sejmiku wojewódzkiego. Dzięki Jej staraniom wiele jednostek OSP pozyskało dofinansowanie na sprzęt z regionalnego programu operacyjnego. Pani W. Mieczkowska jest niezwykle zaangażowana w rozwijanie naszego powiatu.

Przede wszystkim Pan Kazimierz Gwiazdowski - Poseł RP - to dzięki Jego działaniom powstało lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Ogólnym w Grajewie. Jest bardzo zaangażowany w remont dworca PKP. Jako wojewódzki koordynator Programu „Czyste Powietrze” we współpracy z samorządowcami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku organizował liczne spotkania dla mieszkańców, udzielając informacji o zasadach i rodzaju dofinansowania. Dzięki jego staraniom mamy wiele dróg gminnych, mostów, ścieżek rowerowych, które w znacznym stopniu ułatwiły życie mieszkańców naszego powiatu. Jest bardzo zaangażowany w sprawy lokalnych samorządów. Ma ogromne doświadczenie w realizacji projektów z ochrony środowiska, sportu i rolnictwa. W naszym powiecie ma duże zasługi przy realizacji wielu inwestycji. To człowiek bardzo konkretny, który umie słuchać ludzi.


e-Grajewo.pl

Dodana: 11 październik 2019 13:57

Zmodyfikowana: 11 październik 2019 14:32