Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 140/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 03 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szczuczyn

Starosta Grajewski

 

Grajewo, dnia 2018-10-08

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

 

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 140/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 03 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szczuczyn

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

obręb ewidencyjny Sokoły gmina Szczuczyn

80/4

0,0169

LM1G/00043118/8

droga gminna

794,00

koszty notarialne i wieczystoksięgowe

darowizna

-

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 10 października 2018 r. do dnia 30 października 2018 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój Nr 11, tel. 86 273 84 88. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

                                                                                                                                                                              STAROSTA

 

                                                                                                                                                                       Zygmunt Kruszyński                                      

Dodana: 8 październik 2018 13:46

Zmodyfikowana: 8 październik 2018 13:46