Wykaz nieruchomości skarbu państwa przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji (akty notarialne, wpisy wieczystoksięgowe) (zł)

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Klimaszewnica gmina Radziłów

662

2,6314

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

18.890,00

713,40

darowizna

-

2

Klimaszewnica gmina Radziłów

803/3

0,7985

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

5.787,00

639,60

darowizna

-

3

Klimaszewnica gmina Radziłów

897/3

1,5076

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

10.580,00

725,70

darowizna

-

4

Klimaszewnica gmina Radziłów

954/3

0,7682

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

5.945,94

257,36

darowizna

-

5

Klimaszewnica gmina Radziłów

955/3

1,4310

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

11.076,06

479,41

darowizna

-

6

Okrasin gmina Radziłów

386/1

1,0887

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

7.930,00

553,50

darowizna

-

7

Klimaszewnica gmina Radziłów

672

2,6632

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

21.566,18

500,09

darowizna

-

8

Klimaszewnica gmina Radziłów

900

2,5246

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

20.443,82

474,07

darowizna

-

9

Okrasin gmina Radziłów

393/2

0,6309

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

5.400,00

610,08

darowizna

-

10

Okrasin gmina Radziłów

454/2

2,3005

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

16.550,90

640,61

darowizna

-

11

Okrasin gmina Radziłów

454/3

0,7075

LM1G/00039831/1

nieruchomość rolna

5.090,10

197,02

darowizna

-

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 19 marca 2018 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój 8-9, tel. 86 273 84 82. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Dodana: 21 luty 2018 13:44

Zmodyfikowana: 21 luty 2018 13:44