Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Zarząd Powiatu Grajewskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B w dniach 03.03.2020 r. - 23.03.2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny, położonych na terenie obrębu 0005 Szczuczyn jednostka ewidencyjna Szczuczyn – Miasto.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu zbycia można uzyskać w pokoju Nr 11 Starostwa Powiatowego w Grajewie (od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 ) lub telefonicznie 86 273 84 88.                 

Dodana: 2 marzec 2020 12:34

Zmodyfikowana: 2 marzec 2020 12:34