Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Grajewskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B w dniach od 24.01.2020 r. do 13.02.2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany, położonych na terenie obrębu 0023 Sokoły jednostka ewidencyjna Szczuczyn – obszar wiejski.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu zbycia można uzyskać w pokoju Nr 11 Starostwa Powiatowego w Grajewie (od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 ) lub telefonicznie 86 273 84 88.  

 

                                                                                                 STAROSTA

                                                                                             Waldemar Remfeld              

Dodana: 23 styczeń 2020 14:58

Zmodyfikowana: 24 styczeń 2020 08:32