VII Integracyjny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”

23 stycznia 2020 r. w Grajewskim Centrum Kultury odbył się VII Integracyjny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”.

Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie z Filią w Szczuczynie.

Przegląd sfinansowany był z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych stowarzyszenia. Impreza miała na celu integrację osób niepełnosprawnych oraz promocję tradycji kolędniczej.

Imprezę uświetnili swoja obecnością pan Waldemar Remfeld Starosta Powiatu Grajewskiego, pani Anna Świderska kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Wioletta Skwiot Prezes Stowarzyszenia „Szkoła Naszą Szansą”, pani Ewelina Odolecka kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna dłoń” w Grajewie oraz kierownicy, instruktorzy, nauczyciele i opiekunowie z przybyłych placówek.

Dziękujemy pani Liliannie Zielińskiej Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach za przekazanie występującym zespołom zestawów kosmetyków, natomiast pani Monice Stefańskiej – Dyrektor biura poselskiego pana Kazimierza Gwiazdowskiego za ufundowanie dla każdego uczestnika przeglądu słodyczy. Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie ze nieodpłatne wypożyczenie sali oraz obsługę techniczną naszej imprezy.

Przegląd rozpoczął się od Jasełek w wykonaniu uczestników WTZ z Filii w Szczuczynie. Następnie wystąpiły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola nr 1 w Grajewie, „Akademia Dobrego Startu”, zespoły z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kolna, Marianowa, Sejn, Gołdapi, Ełku, Sokółki oraz Suwałk, domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” w Grajewie, uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie oraz podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie. Po prezentacji kolęd i pastorałek wszyscy udali się na ciepły poczęstunek. Na zakończenie odbyło się podsumowanie Przeglądu i wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków.


Przegląd przebiegł w miłej i serdecznej atmosferze, dostarczając wielu pozytywnych wrażeń artystycznych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne kolędowanie.


- Prezes SWISON Wiesław Ruszczyk, Kierownik WTZ Marta Gutowska

https://www.facebook.com/wtzgrajewo/

Dodana: 24 styczeń 2020 10:19

Zmodyfikowana: 24 styczeń 2020 10:19