Uroczyste otwarcie drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 183 007,04 zł, przy wsparciu finansowym Powiatu Grajewskiego w wysokości 796 951,02 zł, Gminy Wąsosz 769 951,00 zł oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 589 105,02 zł

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk w km 2+222÷5+313 poprzez prace obejmujące roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe oraz wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.

Mamy nadzieję, że wykonane prace poprawiły bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców miejscowości Wąsosz i Ławsk, a także wszystkich innych użytkowników drogi powiatowej nr 1820B. 

Miłym akcentem na zakończenie było spotkanie opłatkowe w remizie OSP w Ławsku, na którym Sołtys Ławska – Mateusz Pliszka w imieniu lokalnej społeczności podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

Dodana: 18 grudzień 2019 09:23

Zmodyfikowana: 18 grudzień 2019 09:23