Umowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk - PODPISANA

W dniu 23 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ”UNIDROG” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowym "UNIROL" Dorota Kulikowska na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz - Ławsk”.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 183 007,04 zł, przy wsparciu finansowym Powiatu Grajewskiego w wysokości 796 951,02 zł, Gminy Wąsosz 769 951,00 zł oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 589 105,02 zł

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1820B odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk w km 2+222÷5+313 poprzez prace obejmujące roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe oraz wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic. Prace mają na celu poprawić komfort życia mieszkańców miejscowości Wąsosz i Ławsk, a także wszystkich innych użytkowników drogi powiatowej nr 1820B.  Prace związane z niniejszą inwestycją powinny zakończyć się w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.

Dodana: 23 wrzesień 2019 11:47

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2019 11:47