Terytorialsi szkolili się w Szymanach

W dniu 16 lutego 2020 r. na terenie Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „AutoMet” w Szymanach odbyło się szkolenie żołnierzy kompanii saperów 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze ćwiczyli pod okiem Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczuczyna i ratowników medycznych z Grajewa.

Tematem zajęć było współdziałanie ze służbami ratowniczymi. Zagadnienia jakie pojawiły się na ćwiczeniach to m.in. obsługa sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu kompanii saperów, procedury działań ratunkowych przy użyciu w/w sprzętu oraz pierwsza pomoc dla poszkodowanych przy udziale pogotowia ratunkowego. Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych bądź klęsk żywiołowych. Reagowanie w tego typu sytuacjach jest jednym z zadań Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dowódca kompanii saperów 1PBOT ppor. Tomasz Kapusta podkreśla, iż bardzo istotny jest fakt realizacji szkolenia poza obiektami wojskowymi- w tzw. stałym rejonie odpowiedzialności (SRO).

Pomysłodawcą miejsca, w którym przeprowadzone zostało szkolenie był Damian Bagiński – pracownik Starostwa Powiatowego w Grajewie, który jest zarówno członkiem OSP w Szczuczynie, jak i „terytorialsem” w kampanii saperów 1PBOT.

Dzięki Staroście Grajewskiemu – Waldemarowi Remfeldowi uczestnicy szkolenia mieli zapewnione zabezpieczenie medyczne.

Dodana: 17 luty 2020 10:43

Zmodyfikowana: 24 luty 2020 11:01