Szkolenie dla pracowników administracji samorządowej

27 września 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyły się zajęcia o charakterze warsztatowym z zakresu VAT skierowane do pracowników administracji samorządowej z Urzędów Gmin, Urzędu Miasta Grajewo i Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz jednostek organizacyjnych powiatu grajewskiego nt. „Przygotowanie do korekty rocznej i wieloletniej w jednostce samorządu terytorialnego”.

W szkoleniu wzięło udział około 40 osób. Wykład oraz warsztaty prowadził Pan Krystian Łatka, prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in. zasady dokonywania korekt w ramach korekty rocznej i wieloletniej, korektę podatku od inwestycji zrealizowanych przed centralizacją, finansowanie inwestycji środkami UE w kontekście korekty wieloletniej. Dodatkowo omówiono temat środków trwałych podlegających korekcie prewskaźnikiem oraz zaprezentowano metody korygowania odliczenia. Rozstrzygano również wątpliwości, wyjaśniano problemy i udzielano odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe. Istniała również możliwość konsultacji indywidualnych.

Nie ulega wątpliwości, że szkolenia są najlepszym źródłem nauki i zdobywania umiejętności dla pracowników. Dzięki szkoleniu pogłębiłam swoją wiedzę na temat zasad dokonywania korekt oraz rozliczania VAT w jst. Szkolenie prowadził wykwalifikowany i doświadczony wykładowca – powiedziała Agnieszka Karwowska ze Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Uczestnicy tego szkolenia stwierdzili, że znacznie wzbogaciło ono ich wiedzę przede wszystkim na temat przygotowania do korekty rocznej i wieloletniej.

Głównym celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej.

Dodana: 28 wrzesień 2017 13:05

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2017 13:05