Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego 2018/2019

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący, w roku szkolnym 2018/2019, łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce: 1) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,00; 2) byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

 

Dodana: 30 sierpień 2019 12:58

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2019 09:47