Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Konsultacje w Powiecie Grajewskim.

8 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbędą się konsultacje w sprawie strategii rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku.

To już ostatnie z całego cyklu spotkań konsultacyjnych, które zaplanowano od dnia 26 listopada 2019 r. do dnia 8 stycznia 2020 r.

Tematem spotkania będą kierunki rozwoju społeczno–gospodarczego regionu zawarte w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.     

Strategia to kluczowy dokument, który określi cele i kierunki rozwoju regionu na najbliższe lata. Będzie również podstawą przy konstruowaniu ważnych dokumentów, m.in. programu regionalnego na lata 2021-2027 czy kontraktu z rządem.

Podczas konsultacji mieszkańcy powiatu grajewskiego będą mieli możliwość wyrazić swoją opinię na temat tego strategicznego dokumentu, zgłosić uwagi do projektu. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i eksperci, którzy współtworzyli projekt SRWP, przedstawią główne założenia projektu, a także odpowiedzą na pytania uczestników.

Dodana: 30 grudzień 2019 09:30

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2019 09:32