Starosta Grajewski na Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

W dniu 18.12.2019 r. Starosta Grajewski Waldemar Remfeld uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Program posiedzenia obejmował m.in.:
• zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2020 rok oraz możliwości finansowania planowanego deficytu oraz z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2023;
• podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego ZPWP na 2020 r. oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2023;
• informacja o stanie realizacji Projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

Po posiedzeniu odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, na którym Pan Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski poprosił Starostę Grajewskiego o przekazanie w jego imieniu mieszkańcom powiatu grajewskiego życzeń zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku .

Dodana: 19 grudzień 2019 09:06

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2019 09:06