S16 Droga do rozwoju!

W dniu 09 lutego 2021 r. Starosta Grajewski Waldemar Remfeld wziął udział w spotkaniu pn. „S16 Droga do rozwoju!”, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Szczuczynie. Celem spotkania parlamentarzystów i samorządowców z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego było poparcie na rzecz budowy drogi ekspresowej S16 w wariancie nr 1 od Węzła Guty do Węzła Knyszyn.

Dzięki temu wariantowi uzyskamy przede wszystkim obwodnicę Grajewa, Moniek i Knyszyna. Jest on też szansą na rozwój inwestycyjny całego regionu oraz pozyskanie nowych inwestorów i rozwój lokalnych rynków pracy. Niezwykle ważny jest też fakt, iż przy tym wariancie ingerencja w przyrodę odbędzie się na minimalnym poziomie (szczególnie, iż biegnie on w zasadniczej części po śladzie drogi krajowej nr 65).

Mamy szansę uzyskać połączenie, które właściwie zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane będzie drogą ku naszej przyszłości.

Dodana: 10 luty 2021 14:09

Zmodyfikowana: 10 luty 2021 14:09