Rusza rozbudowa drogi powiatowej w Boczkach-Świdrowie i Wierzbowie

W dniu 7 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie Starosta Grajewski – Waldemar Remfeld oraz Wicestarosta – Tomasz Cebeliński, podpisali umowę z wykonawcą inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „UNIDROG” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego UNIROL Dorota Kulikowska.

Zadanie realizowane jest przez Powiat Grajewski przy wsparciu finansowym Gminy Grajewo oraz środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a całkowity koszt inwestycji wynosi 4 727 584, 38 zł.

Inwestycja zakłada rozbudowę drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo na odcinku długości 3, 320 km poprzez prace obejmujące roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe oraz wykonanie oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, a także przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych. Spowoduje to skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz bez wątpienia poprawi komfort życia mieszkańców miejscowości Wierzbowo i Boczki Świdrowo, a także wszystkich innych użytkowników drogi powiatowej nr 1807B.  Prace związane z niniejszą inwestycją powinny zakończyć się w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r.

Dodana: 8 marzec 2019 07:53

Zmodyfikowana: 8 marzec 2019 07:53