Rusza nabór wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. ,,Zajęcia klubowe w WTZ".

W nawiązaniu do zapisów § 2 ust. 4 i § 5 uchwały nr 27l129lL9 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz określenia formularzy niezbędnych do realizacji na terenie powiatu grajewskiego programu ,,Zajęcia klubowe w WTZ", dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie informuje, iż w terminie od ]. czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2OL9 r, odbędzie się nabór wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. ,,Zajęcia klubowe w WTZ".

Dodana: 29 maj 2019 11:12

Zmodyfikowana: 29 maj 2019 11:12