Remont pomieszczenia garażowego w ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zakończył inwestycję pn.”Remont bieżący posadzki w pomieszczeniu garażowym i warsztatowym Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”. W dniu 25 września 2017 do siedziby ZDP w Grajewie wpłynęło zgłoszenie odbioru w/w inwestycji.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe „KOP-TRANS”, Łosewo 16, 19-200 Grajewo. Całkowita wartość zadania wyniosła 34 440,00 zł i została sfinansowana z budżetu Powiatu Grajewskiego.

Remont polegał na skuciu starej, spękanej posadzki w pomieszczeniu warsztatowym i garażowym, następnie profilowaniu podłoża i wykonaniu posadzki z betonu o grubości 15 cm.

Starosta Powiatu Grajewskiego jest bardzo zadowolony z przeprowadzonych w ZDP prac. „Bardzo cieszy mnie remont garażu, który teraz dzięki położonej w nim posadzce przemysłowej będzie łatwiejszy w utrzymaniu a przede wszystkim nowa nawierzchnia przyjmie większe obciążenia.”

W najbliższym czasie Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie planuje również wymienić bramy w pomieszczeniu garażowym.

Dodana: 4 październik 2017 13:24

Zmodyfikowana: 4 październik 2017 13:24