Remont Oddziału Zakaźnego przy Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie

W dniu dzisiejszym (20 listopada) przy Oddziale Zakaźnym Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie odbyła się konferencja prasowa dotycząca postępu prac budowlanych prowadzonych w budynku Oddziału Zakaźnego. Udział w niej wzięli Starosta Grajewski Waldemar Remfeld oraz Dyrektor Szpitala Ogólnego w Grajewie Sebastian Wysocki.

Na remont, który rozpoczął się w lipcu bieżącego roku placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 4,5 mln zł w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa Sars-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”. Celem tej inwestycji jest usunięcie barier architektonicznych i technicznych, a także podniesienie jakości usług i warunków pobytowych pacjentów oraz warunków pracy personelu.

Postęp prac jest znaczny. Zainstalowano już windę do transportowania pacjentów i sprzętu między piętrami. Wykończono większość sali przeznaczonych dla pacjentów. Warto zaznaczyć, że każda z nich posiadać będzie własną łazienkę, w których położono już terakotę i glazurę. Na zewnątrz termomodernizacja także dobiega końca. Z prac, które pozostały wewnątrz to wykończenie korytarzy, piwnicy, pomieszczeń pozostałych. Na zewnątrz natomiast to wykonanie podjazdów, drogi dla dostawców oraz budowa własnej oczyszczalni.

Zarówno Starosta Grajewski jak i Dyrektor szpitala pozytywnie oceniają przebieg remontu, zważając na braki personalne, które przesunęły planowany odbiór prac na początek 2021 r.

Dodana: 20 listopad 2020 14:36

Zmodyfikowana: 20 listopad 2020 14:45