Rajgród dostał dofinansowanie na zagospodarowanie terenów nad jeziorem

W dniu 16 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie w podpisana została umowa pomiędzy Arturem Kosickim Marszałek Województwa Podlaskiego i wicemarszałek Markiem Olbrysiem a burmistrzem Rajgrodu Ireneuszem Glinieckim na realizację projektu "Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych".

Miasto Rajgród na zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Rajgrodzkim otrzymało blisko 8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Inwestycja zakłada budowę  prawie dwukilometrowej ścieżki dydaktycznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Rajgrodzkiego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”. Zagospodarowanie terenu ma na celu ochronę gatunków  zagrożonych, edukację ekologiczną, promocję ochrony bioróżnorodności i ochronę krajobrazu.

W ramach inwestycji powstaną m.in. pomosty, wieża widokowa. Na szlaku będą też dostępne lunety i tablice informacyjne. Teren ścieżki będzie oświetlony i monitorowany. Projekt zakłada również utworzenie specjalnej strony internetowej i prowadzenie badań nad bioróżnorodnością.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 9,2 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP - 7,6 mln zł.

Dodana: 17 wrzesień 2019 13:12

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2019 13:58