Punkt informacyjno-konsultacyjny – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku został utworzony punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

Koordynator ds. rekrutacji:

Romuald Mazur, zastępca dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

tel. 85 748-48-31.

Zastępca koordynatora:

Krzysztof Domas, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

tel. 85 748-48-15.

Zapytania dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 można kierować na adres mailowy: reformaedukacji@kuratorium.bialystok.pl

Dodana: 7 wrzesień 2018 11:09

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2018 11:09