Przyrzeczenie uczniów klasy mundurowej

20 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie odbyło się przyrzeczenie uczniów klasy mundurowej, które jednocześnie było to 20-stym Jubileuszowym Przyrzeczeniem Strzeleckim.

W trakcie tej patriotycznej uroczystości  zostali wyróżnieni uczniowie:

Weronika Borawska- za niedawną pomoc w odnalezieniu dziecka ,

Barbara Maciorowska i Klaudia Glińska – za działalność strzelecką i postawę.

Wzruszającym elementem były podziękowania  składane  przez każdego ucznia z klasy mundurowej dla swoich rodziców.

Tradycja klasy mundurowej w „Jednostce” sięga od 2000 r.. Obecnie uczniowie klasy mundurowej realizują Edukację Wojskową, Edukację Policyjną, elementy Edukacji Pożarniczej i jednocześnie zadania w ramach obowiązkowej przynależności do Jednostki Strzeleckiej 1011 Grajewo.

Dyrektor Szkoły wręczyła medale upamiętniające tę uroczystość osobom, które wspierają i angażują się w funkcjonowanie klasy mundurowej, i dzięki którym wszystkie w/w  realizacje są możliwe.

 

Uroczystość zaszczycili:

 1. Poseł na SEJM RP – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – p.  JAROSŁAW ZIELIŃSKI
 2. Komendant Główny Policji nadinsp. dr JAROSŁAW SZYMCZYK
 3. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Białymstoku podinsp. JACEK TARNOWSKI
 4. Podlaską Kurator Oświaty reprezentował st. spec. ZBIGNIEW SZPAKOWICZ
 5. Dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku reprezentowała wizyt. BOŻENA OBUCHOWSKA 
 6. Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego – p. STANISŁAW KOSSAKOWSKI, który jednocześnie reprezentował Starostę Grajewskiego
 7. Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo – p. HALINA MURYJAS-RZĄSA, która jednocześnie reprezentowała Burmistrza Grajewa
 8. Wójt Gminy Grajewa – p. STANISŁAW SZLETER
 9. Radni Powiatu Grajewskiego:
 10. WALDEMAR REMFELD
 11. TOMASZ KRUKOWSKI
 12. Proboszcza parafii p.w. MBNP w Grajewie reprezentował ks. TOMASZ KUREK
 13. Komendant Powiatowy PSP w Grajewie st. bryg. ANDRZEJ JABŁOŃSKI
 14. Komendant Powiatowy Policji w Grajewie mł. insp. ARKADIUSZ BOBOWICZ
 15. Komendanta Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu reprezentował  ppłk SEBASTAIAN LESZCZYŃSKI
 16. Dowódcę 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego reprezentowali mjr ARKADIUSZ SKÓRNÓG i por. PAWEŁ GOŁASZEWSKI
 17. Komendanta WKU w Łomży reprezentował   mjr MAREK DZIEMIAŃCZUK 
 18. Dowódcę Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej  reprezentował por. ANDRZEJ KORSZEŃ
 19. Dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie p. ANNA JAGUSZ
 20. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grajewie p. JAROSŁAW  KONOPKA
 21. Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Grajewie p. JAROSŁAW KOZIKOWSKI
 22. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie  HALINA WAŁĘGA
 23. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4   w Grajewie reprezentowała p. JOANNA SZYMANOWSKA

Dodana: 27 listopad 2017 07:56

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 08:02