Przetarg na lądowisko dla śmigłowców ogłoszony

Grajewski szpital ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych SOR Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych SOR Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie, który obejmuje w szczególności:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

2. Roboty ziemne.

3. Przygotowanie koryt pod nawierzchnie.

4. roboty drogowe.

5. Wykonanie nawierzchni z kostki i opaska dla pola wzlotów.

6. Nawierzchnie trawiaste pola wzlotów.

7. Roboty wykończeniowe drogowe.

8. Odwodnienia.

9. Wykonanie instalacji elektrycznej obejmującej:

 • demontaż istniejącego oświetlenia terenu,
 • budowa szafy zasilająco – sterowniczej wraz z systemem sterowania,
 • budowa świateł krawędziowych,
 • budowa świateł głównego kierunku,
 • budowa świateł przyziemia,
 • budowa oświetlenia głównego płyty lądowiska,
 • budowa wskaźnika kierunku wiatru,
 • budowa oświetlenia dróg dojazdowych terenu przyległego,
 • przebudowa istniejącej linii NN i SN,
 • montaż latarni identyfikacyjnej,
 • montaż radiokontrolera,
 • wykonanie oświetlenia przeszkodowego, systemu APAPI/HAPI.

10. Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 606828-N-2018, z dnia 21.08.2018 r.,

- na stronie internetowej: www.szpital-grajewo.pl,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2018 r. o godz. 13.00.

 

Więcej o budowie lądowiska dla śmigłowców pod adresem: http://www.starostwograjewo.pl/pl/45678/bedzie-ladowisko-dla-smiglowcow.html

Dodana: 23 sierpień 2018 15:26

Zmodyfikowana: 23 sierpień 2018 15:26