„Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I" – dobre wieści!

W dniu 19 września 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia było wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I”.

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 618 148,00 zł brutto, natomiast jedyna oferta jaka wpłynęła opiewa na kwotę 3 835 699,65 zł brutto. Ofertę złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska – Partner Konsorcjum, 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6.

W związku z tym, iż cena znacznie przewyższa środki przeznaczone na sfinansowanie zadania cała inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Zarząd Powiatu Grajewskiego zwrócił się do Rady Miasta Grajewo o dofinansowanie tej inwestycji. W dniu dzisiejszym (31.10.2019 r.) wpłynęło pismo informujące, iż w  budżecie Miasta Grajewo w 2020 roku zostanie zabezpieczona kwota w wysokości 1 000 000 ,00 zł brutto (słownie złotych: jeden milion 00/100) na ww. cel

Dofinansowanie ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 214 367,00 zł

Dodana: 31 październik 2019 12:52

Zmodyfikowana: 4 listopad 2019 09:08