Przebudowa drogi powiatowej nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna – Skaje

W dniu 29 listopada 2019 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1806B polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku Obwodnica Szczuczyna – Skaje”.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe „SAM-POL” s.c. ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo.

Odbioru dokonała komisja w składzie: Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski, Jan Julian Połonowicz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie: Ewa Cybula, Jarosław Olszewski, Bogdan Kuczyński, Irena Śmiarowska – przedstawiciel Urzędu Miasta w Szczuczynie w obecności Radnych Powiatu Grajewskiego: Wojciecha Dariusza Maleszewskiego i Janusza Mariana Marcinkiewicza.

W ramach ww. inwestycji wykonany został chodnik z kostki betonowej brukowej szarej o długości 0,460 km oraz wjazdami do posesji również z kostki betonowej brukowej.

Wartość inwestycji, którą sfinansował Powiat Grajewski i Gmina Szczuczyn wyniosła 149 656,19 zł.

Dodana: 29 listopad 2019 15:52

Zmodyfikowana: 29 listopad 2019 15:52