Projekt edukacyjny w ZS w Wojewodzinie

W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Grajewie został podpisany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego dla uczniów Technikum Zespołu Szkół w Wojewodzinie w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach dofinansowania przewidziana jest realizacja miesięcznych płatnych staży dla grupy uczniów Technikum w czasie wakacji w dużych przedsiębiorstwach na terenie Białegostoku. Podczas odbywania stażu uczniowie będą mieli zagwarantowane wyżywienie i zakwaterowanie. Oprócz tej formy działania mającego na celu podniesienie kompetencji absolwentów szkoły przewidziana jest: realizacja atrakcyjnych zawodowo kursów potwierdzonych certyfikatami: kurs baristy, barmana – dla techników żywienia lub kurs suchej zabudowy i tynków dla techników budownictwa, realizacja zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności w zakresie języka obcego, matematyki, informatyki, realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, realizacja pozalekcyjnych form edukacyjnych takich jak wycieczki edukacyjne związane z branżą zawodową, obóz językowy, staże zawodowe dla grupy nauczycieli zawodu.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, liderem Perfect-Project Spółka z o.o. w Białymstoku, natomiast partnerem – Powiat Grajewski.

Dodana: 20 luty 2018 13:10

Zmodyfikowana: 20 luty 2018 13:10