Projekt "Bezpieczna przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu wojewdztwa podlaskiego"

Projekt „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodana: 15 wrzesień 2020 10:24

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2020 09:10