Prawie 423 000 zł z RPO na kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Wojewodzinie

W dniu 12 marca 2019 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie dla projektu pt. „Kompleksowy Program Rozwoju ZS Wojewodzin” który, będzie realizowany przez spółkę Perfect Project w ramach poddziałania 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i przygotowanie młodzieży do podjęcia zatrudnienia. Z programu doskonalenia zawodowego skorzysta 120 uczniów i 10 nauczycieli. Projekt zakłada realizację kursów zawodowych, zajęć dodatkowych oraz staży u pracodawców, których działalność wpisuje się w specjalizacje województwa (budownictwo, gastronomia i hotelarstwo). Zostanie również kupione wyposażenie do pracowni robót murarsko-tynkarskich. Wartość projektu to prawie 423 000 zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego - 402 000. zł.

Dodana: 14 marzec 2019 09:21

Zmodyfikowana: 14 marzec 2019 09:21