Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2017 r. w budynku Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie scenki z „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w wykonaniu uczniów szkoły.

Życzenia pracownikom oświaty złożyli Pani Bogumiła Kierznowska – Prezes Oddziału ZNP w Grajewie, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół w Wojewodzinie, a także Pan Zygmunt Kruszyński – Starosta Grajewski. Podziękowania organowi prowadzącemu wyraził Pan Jarosław Konopka – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie i odśpiewaniu hymnu państwowego, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. W pierwszej kolejności nauczycielom i dyrektorom szkół prowadzonych przez powiat grajewski, za ich osiągnięcia odpowiednio dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjno-menedżerskie, zostały wręczone dyplomy, przyznające nagrodę Starosty Grajewskiego.

Nagrodę otrzymali:

 • Pani Justyna Bagińska – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;
 • Pan Arkadiusz Bogdan – kierownik internatu w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie;
 • Pani Iwona Chodnicka – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;
 • Pani Wioletta Anna Czaplicka i Pani Olena Levchynska – kierownik internatu i nauczyciel w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie;
 • Pan Krzysztof Jabłoński – nauczyciel w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie;
 • Pani Ewa Katarzyna Kozikowska – pedagog i logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grajewie;
 • Pani Ewa Krajewska i Pan Krzysztof Waszkiewicz – nauczyciele w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie;
 • Pan Grzegorz Robert Curyło – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie;
 • Pan Jarosław Konopka – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

 

W kolejnej części uroczystości wręczono listy gratulacyjne. Listy takie otrzymali stypendyści Prezesa Rady Ministrów, czyli uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen:

 • Zuzanna Bogdan – uczennica Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie;
 • Julia Jankowska i Klaudia Pieńczykowska – uczennice Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;
 • Małgorzata Walicka – uczennica Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie;
 • Bartosz Wiśniewski – uczeń Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

 

Wręczone zostały ponadto dyplomy przyznania Stypendium Starosty Grajewskiego. Stypendium to – za osiąganie najlepszych wyników nauczania, a także działalność na rzecz społeczności lokalnej lub wyróżnianie się osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki – otrzymali:

 • Patrycja Chilińska i Weronika Wyraz – uczennice Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie;
 • Sandra Kamińska – uczennica Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie;
 • Zuzanna Kownacka – uczennica Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie;
 • Julia Kozikowska – uczennica Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie;
 • Roksana Wierzbicka – uczennica Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;
 • Marek Zieliński – uczeń Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

 

W trakcie uroczystości wręczone zostały również nagrody Dyrektora Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, przyznane nauczycielom i pracownikom tej szkoły.

 

O swoich wrażeniach opowiedzieli z kolei uczestnicy projektu „Śladami Bohaterów”. Jest to projekt realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w którym uczniowie z terenu powiatu grajewskiego brali udział po raz czwarty. W jego ramach zorganizowano m. in. wyjazd do Włoch, aby oddać hołd żołnierzom 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa, odwiedzając cmentarze wojenne na Monte Cassino, w Bolonii i Loreto, na których spoczywają polscy żołnierze.

W projekcie brali udział uczniowie:

 • Emilia Niedbała i Joanna Płocicko – z Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie,
 • Joanna Lendo i Sandra Kamińska – z Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie,
 • Magdalena Milanowska i Kamil Cimochowski – z Zespołu Szkół w Niećkowie,
 • Maria Agata Zaborowska i Łukasz Truszkowski – z Zespołu Szkół w Szczuczynie,
 • Adam Chałustowski i Damian Komosiński – z Zespołu Szkół w Wojewodzinie,

oraz opiekun w osobie Pana Dariusza Doliwy – nauczyciela z Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie.

 

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, nagrodzonym składamy gratulacje, a wszystkim pracującym na rzecz oświaty życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dodana: 16 październik 2017 12:44

Zmodyfikowana: 16 październik 2017 12:44