Powiat wnioskuje o środki z Funduszu Dróg Samorządowych

Na pierwszy termin wnioskowania o środki z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Grajewski opracował wnioski wraz z załącznikami obejmujące następujące zadania:

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku granica obrębu Wąsosz – Ławsk;
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze;
  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I.

Zespół projektowy w składzie: Małgorzata Cybula – Inspektor Wydziału Organizacyjnego, Jan Julian Połonowicz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - koordynowany przez Pana Tomasza Cebelińskiego - Wicestarostę Grajewskiego, a także wiele innych niewymienionych osób zaangażowanych w prace projektowe na etapie wnioskowania  oraz w dalszej części realizacji wymienionych projektów wykonali ogrom prac projektowych i dokumentacyjnych.

Dołączamy się naszymi wnioskami do innych gmin, miast i powiatów województwa podlaskiego w rywalizacji o poprawę infrastruktury drogowej.

Powiat grajewski liczy na 50% dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a montaż finansowy zakłada współudział w budżetach zadań środków finansowych  z Gminy Wąsosz, Gminy Rajgród i Miasta Grajewo. 

Każde z zadań ma swoje znaczenie w środowisku lokalnym, trudno klasyfikować je według rangi ważności, natomiast za kluczowe należy uznać zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I, ostatniego odcinka powiatowej drogi żwirowej w mieście Grajewo.

Prawdopodobnie w czerwcu 2019 r. Urząd Wojewódzki w Białymstoku opublikuje listy zadań objętych wsparciem.

Zarząd Powiatu Grajewskiego liczy na końcowy sukces wszystkich zadań.

Dodana: 12 kwiecień 2019 11:41

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2019 11:50