Powiat otrzymał dofinansowanie na przebudowę dróg

W dniu 3 czerwca 2019 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nastąpiło uroczyste podpisanie umów z samorządami naszego województwa na dofinansowanie, w ramach programu „Funduszu Dróg Samorządowych”, budowy i przebudowy dróg lokalnych.

Miło nam ogłosić, iż sukcesem zakończyły się starania władz powiatu grajewskiego o wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo-Szczuczyn” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz”  otrzymaliśmy w sumie 2 221 00,81 zł dofinansowania. Całkowity koszt obu tych inwestycji, to 4 442 001,63 zł. Planowany termin oddania ww. dróg do użytkowania, to maksymalnie 14 października 2019 r.

Dodana: 3 czerwiec 2019 14:20

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2019 14:20