Powiat Grajewski wspiera poszkodowanych w nawałnicy na Pomorzu

Rada Powiatu Grajewskiego zareagowała na prośbę o pomoc, którą wystosował Starosta Chojnicki Pan Stanisław Skaja. W dniu 12 września 2017r. na Sesji Rady Powiatu Grajewskiego podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Grajewski Powiatowi Chojnickiemu.

Radni przeznaczyli kwotę 20 000 zł na usuwanie szkód w infrastrukturze drogowej spowodowanych wichurami i nawałnicami w roku 2017. Szczegółowe warunki udzielenia tej dotacji określone zostaną w umowie między samorządami.

Dodana: 14 wrzesień 2017 10:54

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2017 10:54