Powiat grajewski dofinansuje zakup pojazdu służbowego dla policji

Już wkrótce Komenda Powiatowa Policji w Grajewie będzie dysponowała nowym pojazdem typu SUV. Zakup pojazdu służbowego zostanie sfinansowany ze środków finansowych policji i budżetu powiatu grajewskiego. Porozumienie w tej sprawie zawarli przedstawiciele Zarządu Powiatu Grajewskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego Powiat Grajewski dokona wpłaty środków finansowych na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji”, z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia, kwota dofinansowania wyniesie 35 000,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie dostawcy pojazdu.

Zarówno przedstawiciele powiatu, jak też komendant grajewskiej policji stoją na stanowisku, iż tylko ścisła współpraca pomiędzy naszymi instytucjami może przynieść wymierne efekty w podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Grajewskiego. Ta wspólna idea poprawy jakości życia mieszkańców była priorytetem przy przekazaniu środków finansowych na zakup pojazdu dla Policji.

Dodana: 3 październik 2017 12:15

Zmodyfikowana: 3 październik 2017 12:17